Elevator enhancements

PRÍSLUŠENSTVO VÝŤAHOV

V záujme zosúladenia výťahov a eskalátorov s potrebami Vašej budovy, ponúkame množstvo dodatočných riešení. Každý typ budovy môže ťažiť z iných KONE riešení, ktoré poskytujú väčšiu kontrolu, dohľad, bezpečnosť a pohodlie.

Vylepšujúce riešenia odporúčané pre rozličné typy budov :
Vylepšení výtahů Rezidenčné budovy Administratívne budovy Obchodné priestory Hotely Infraštruktúra

Adresný systém riadenia KONE Polaris


x
x
Monitoring výťahov a eskalátorov KONE E-link x x x x x

KONE IDE300 Jednotný prístupový systém dverí a výťahu

xInformačný systém KONE InfoScreen x x x x
Pripojenie na prístupové systémy
x
x
Riešenie pre využitie výťahov počas výstavby x x x x x