Enhancing door safety

Bezpečnost dveří

Naše řešení jsou navržena tak, aby maximálně zvýšila bezpečnost automatických dveří . Existuje mnoho způsobů, jak bezpečnost zvýšit, například díky sensorům, softwaru, protiporuchovému zařízení, ochraně hran a jednoduchému značení.

KONE bezpečnostní řešení

  1. Nouzové otevření. Redundantní  motory a kontrolní prvky, možnost využívání dveří jejich provozu i v situacích pohotovosti.
  2. Záložní zdroj baterie. Řešení dodržující všechny místní předpisy a normy.
  3. Sensory a detektory. Dynamická a statická řešení, která chrání osoby, zboží i vozidla.
  4. Fotobuňky. Dveře se nezavřou, dokud se v oblasti dveří nenachází žádná osoba nebo předmět.

Přečtěte si víc o bezpečnostních řešeních dveří »

Modernizace dveří

Zjištěte, jak vylepšit vaše dveře s KONE řešeními pro modernizaci automatických dveří.
Přečtěte si víc »