EN 16005 standard pro automatické dveře

Nová vyhláška EN 16005 je účinná od dubna 2013. Klíčovým aspektem je požadavek na majitele budov, aby automatické dveře v budově splňovaly tento předpis. Vysoké požadavky jsou na bezpečnost, dlouhodobou spolehlivost a efektivitu. Dále tento předpis stanovuje vedení záznamů o servisu zařízení.

Jak vás KONE podporuje

KONE Care for Life™ je hloubková analýza výkonu, bezpečností, eko-efektivity, přístupnosti a estetiky vašeho současného zařízení. Poskytuje jasnou cestu a vizi, identifikuje problémy a návrhy na jejich řešení.

KONE Care™ servis zařízení zajišťuje, že dveře fungují dlouhodobě spolehlivě a efektivně, dle předpisu.  Servisujeme zařízení od všech výrobců!

Jak zajistit, aby vaše zařízení splňovalo předpis EN 16005 a poskytovalo tak bezpečný přístup pro všechny:

Profesionální servis

-Předcházet problémům dříve, než nastanou

  • Náš preventivní servis zajišťuje bezpečnost a minimalizuje prostoje
  • Pravidelní servis maximalizuje bezpečnost uživatele zařízení a zajišťuje, že splňuje všechny příslušné normy.
  • Vytváříme unikátní individuální plán pro jednolivá zařízení

Kombinace senzorů

-Získejte tu nejvyšší úroveň bezpečnosti

  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti díky senzorům, které zaznamenají pohyb či přítomnost osoby/předmětu v okolí dveřního prostoru
  • Senzory by měly být také monitorovány
  • Mnoho dveří ma již senzory, které jsou v dobrém stávu, nicméně neodpovídají aktuálním předpisům

Boční ochrana

-Mnoho nehod se stává, když jsou dveře otevřeny

  • Když procházíte dveřmi s dětmi, vždy je berte za ruku
  • Instalace přídavných senzorů, které zůstávají otevřené

Můžeme Vám pomoci se splnění příslušných norem

Kontaktujte nás »