Název datového souboru

1. Společnost zpracovávající data

KONE Corporation
P.O.Box 7
02151 Espoo, Finland
Tel:+358 204 751
Sídlo: Keilasatame 3, 02150 Espoo Finland

2. Kontaktní adresa pro záležitosti spojené s tímto souborem

KONE, a.s.
Lužná 716/2

Tel:220 105 444
Fax: 220 105 666
Email: czech@kone.com

3. Jméno datového souboru

Registr dat zákazníků v souvislosti se službou www.kone.com.

4. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování dat je zpracování zákaznických dat pro:

i) poskytování služeb a souvisejících produktů prostřednictvím www.kone.com;

ii) vytváření a řízení zákaznického vztahu; 

iii) vyvíjení a řízení služeb na www.kone.com a souvisejících produktů; 

iv) poskytování služeb s přidanou hodnotou, souvisejících se službou www.kone.com a souvisejícími produkty;

v) řízení interních a externích povinností v rámci Korporace KONE Corporation, jejich partnerů, poboček a subdodavatelů v rozsahu, týkajícím se služeb www.kone.com a souvisejících produktů; 

vi) direct marketing a data mining a související činnosti jako profilace dat zákazníků pro potřeby Korporace KONE, jejich partnerů, poboček a subdodavatelů.

5. Informace, obsažené v datovém souboru

 • demografická data zákazníků, jako například jméno, kontaktní údaje, všeobecný popis podnikání (např. architekt, majitel budovy, zákazník servisní organizace)
 • požadavky klienta
 • informace o objednávkách a ostatních datech, vztahujících se ke službě www.kone.com a souvisejícími produkty
 • data ze souborů cookies, týkající se používání služeb www.kone.com zákazníkem
 • data z log souborů, týkající se používání služeb www.kone.com zákazníkem a popisující jeho používání služeb, jako např. místo a čas použití a preference
 • kombinace výše uvedených dat ve formě zákaznických profilů
 • finanční informace o zákaznících, týkající se nákupů služeb a souvisejících produktů

6. Zdroje dat

 • informace, poskytnuté zákazníky: např. demografická data a informace o objednávkách
 • informace ze souborů cookies, získané z pevného disku zákazníka Korporací KONE, jejími partnery, pobočkami a subdodavateli
 • data z log souborů, získaná Korporací KONE, jejími partnery, pobočkami a subdodavateli monitorováním používání informačních systémů souvisejících se službou www.kone.com
 • subjekty v Korporaci KONE, její partneři, pobočky a subdodavatelé poskytující služby, produkty a služby s přidanou hodnotou související se službou www.kone.com
 • subjekty v Korporaci KONE, její partneři, pobočky a subdodavatelé poskytující logistické služby, jako účtování, dopravu, údržbu a jiné

7. Poskytování dat a poskytování dat mimo EU a EEA

Data mohou být pro výše uvedené účely předávána pouze subjektům v rámci Korporace KONE, jejím partnerům, pobočkám a subdodavatelům, z nichž někteří sídlí mimo EU a EEA. Některé servery, použité pro poskytování služby www.kone.com mohou také být umístěny mimo EU a EEA.

8. Principy ochrany datového souboru

Datový soubor je chráněn hesly a všeobecnými principy ochrany dat, souvisejících s informačními systémy Korporace KONE, jejich partnerů, poboček a subdodavatelů, například firewally. Pouze určení zaměstnanci Korporace KONE, jejich partnerů, poboček a subdodavatelů mají přístup k osobním údajům, obsaženým v datovém souboru.